Vad blir 1/3 x 1/4?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad blir 1/3 x 1/4? 1/12

Förklaring

Ett bråk är ett sätt att representera ett tal med hjälp av division. Det skrivs horisontalt eller med en vinklad linje som skiljer de två siffrorna. Täljaren står överst eller först och nämnaren nedanför eller efter. Ett bråk representerar det exakta talet man får genom att dividera täljaren med nämnaren. Ett exempel är 2/3 vars decimalvärde är ca. 0,6667. När man multiplicerar två bråk multiplicera man täljare med täljare och nämnare med nämnare. 1/3 x 1/4 blir därmed 1/12.Ställ en ny fråga