Vad blir en nekrofil upphetsad av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad blir en nekrofil upphetsad av? Lik

Förklaring

I sexologin och psykologin är parafili en beteckning, som beskriver sexuell drift förbundet med speciella objekt eller situationer. Speciellt de drifter som försvårar eller omöjliggör möjligheten för ömsesidig kärlek, då de inte är socialt accepterade och avviker från den sexuella normen. Begreppet parafili kan även användas generellt om avvikande sexuella beteenden, som dock inte anses problematiska. Parafilin nekrofili betecknar sexuellt umgänge med döda människor. Det är både olagligt och straffbart. Ordet nekrofil är en sammansättning av de grekiska orden för död och kärlek.Ställ en ny fråga