Vad dog romanförfattaren och samhällskritikern James Baldwin av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad dog romanförfattaren och samhällskritikern James Baldwin av? Cancer

Förklaring

Den amerikanske författaren och samhällskritikern James Baldwin levde år 1924-1987. Han ägnade sig åt att utforska påtagliga men outtalade frågor om ras-, kön- och klasskillnader, samt deras spänningar och sökande efter acceptans. Många av dessa återfinns i essäsamlingen "Notes of A Native Son" från år 1955. Några av hans essäer utgavs en och en i bokform såsom "The Fire Next Time" (1963) och "No Name in the Street" (1972).Ställ en ny fråga