Vad finns det mellan atomkärnan och elektronerna?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad finns det mellan atomkärnan och elektronerna? Inget

Förklaring

En atom definieras som den minsta kända kemiska beståndsdelen hos ett grundämne, men i realiteten består den av oändliga mindre beståndsdelar. En atom består av positivt laddade protoner (+), neutrala neutroner (0), samt negativt laddade elektroner (-). Elektronerna befinner sig runt om atomens kärna som består av protoner och neutroner. Mellan atomkärnan och elektronerna finns absolut ingenting.Ställ en ny fråga