Vad firas på kyndelsmässodagen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad firas på kyndelsmässodagen? Att halva vintern har gått

Förklaring

Kyndelsmässodagen är även känd som Jungfru Marie kyrkogångsdag. Den är en gammal kristen helgdag som infaller den 2 februari varje år. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus. Dagen markerar att hälften av vintern är förbi. I den katolska kyrkan firas dagen fortfarande med en stor ljusmässa där ljusen som skall användas kommande år välsignas.Ställ en ny fråga