Vad förstår man med reallön?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad förstår man med reallön? Lönens köpkraft i förhållande till konsumentpriserna

Förklaring

Löneinkomst justerad för inflation och deflation kallas reallön. Den tar hänsyn till vad inkomsttagaren faktiskt får ut av sin lön i form av köpkraft. Om reallönerna stiger kan lönemottagaren köpa fler varor för sin lön än tidigare. Under längre tid förväntas den genomsnittliga reallönen stiga i takt med den ekonomiska (real)tillväxten, eftersom lönerna följer arbetstagarnas produktivitet.Ställ en ny fråga

Liknande frågor


Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/quizstone.com/public_html/001/functions.php on line 720
Vad av följande är en nedsättande benämning på politiska förslag som är orealistiska att genomföra i praktiken?
Vilket begrepp används om lönens köpkraft i förhållande till konsumentpriserna?