Vad gör man om man adderar två tal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad gör man om man adderar två tal? Lägger i hop dem

Förklaring

Addition är ett räknesätt där värdet av två (eller flera) termer läggs samman till en summa (adderas). Talen kallas termer och de förbinds med ett plustecken (+). Resultatet av en addition kallas summa. I talet A+B=C är A och B termer och C är summa. Addition är omvänd subtraktion.Ställ en ny fråga