Vad gör man om man subtraherar två tal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad gör man om man subtraherar två tal? Drar av dem från varandra

Förklaring

Subtraktion är ett räknesätt där subtrahenden dras av från (subtraheras) ett annat tal (minuenden). Resultatet kallas differensen. Subtraktion anges med ett minustecken (-). I talet C-A=B är A subtrahenden, C är minuenden och B är differensen. Subtraktion är omvänd addition.Ställ en ny fråga