Vad har dharma ett nära samband med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad har dharma ett nära samband med? Karma

Förklaring

I hinduismen är dharma den eviga rättsordningen som existerar i kosmos, i samhället och i den enskilda individen. Det finns ett nära samband mellan dharma och karma. I buddhismen representerar dharma delvis Buddhas lära och även världens obeständiga element.Ställ en ny fråga