Vad har man om man diagnostiserats med polydaktyli?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad har man om man diagnostiserats med polydaktyli? En extra finger eller tå

Förklaring

Polydaktyli är en missbildning som innebär att man föds med övertaliga fingrar och/eller tår. Begreppet kommer från grekiskans poly, många och daktylos, finger. Ärftligheten är hög, men ofarlig och många människor i västvärlden avlägsnar missbildningen kirurgiskt. Ca 2 av 1000 födda barn föds med polydaktyli.Ställ en ny fråga