Vad har varit främsta orsaken till de agarkriser som inträffat i Sverige under 1900-talet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad har varit främsta orsaken till de agarkriser som inträffat i Sverige under 1900-talet? Överproduktion

Förklaring

Med "agrarkrisen" menas vanligtvis den period i början på 1300-talet då det europeiska jordbruket drabbades av en kraftig konjunktursvacka. Under tidigare gångna 200 år hade Europa blomstrat både ekonomiskt och agrart. I början av 1300-talet slutade skördarna ge överskott och Europa drabbades av svält och massdöd. Många menar att det skedde pg.a överbefolkning tillsammans med uppodlandet av dålig jord, medan andra skyller på att ett kallare klimat inträffade. På 1900-talet har agrarkriser främst berott på överproduktion.Ställ en ny fråga