Vad heter ån som rinner genom Örebro?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter ån som rinner genom Örebro? Svartån

Förklaring

Svartån i Närke är ca 100 km från källorna till dess mynning. Svartån i Närke är det näst största vattendraget med detta namn i Sverige. Störst är Svartån i Östergötland. Ån passerar genom Örebro kanal där Örebro slott ligger på en holme, varefter den rinner ut i Hjälmaren.Ställ en ny fråga