Vad heter Afrikas största sjö?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Afrikas största sjö? Victoriasjön

Förklaring

Victoriasjön är Afrika`s största sjö med ett areal om 68.000 km2. Sjön är världens andra största sötvattensjö och har ett djup på upp till 84 meter. Från sjön flyter Vita Nilen, som senare blir till Nilen. Victoriasjön ligger i Tanzania, Uganda och Kenya.Ställ en ny fråga