Vad heter "att ställa någon till svars" på engelska?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter "att ställa någon till svars" på engelska? To bring someone to account

Förklaring

Engelska är ett västgermanskt språk som talas i bl.a. Nordamerika, Brittiska öarna, Australien och Nya Zeeland. Det är officiellt språk i flera afrikanska länder och i Sydasien. Engelska är ett av världens mest utbredda internationella språk. I Sverige är vi mycket influerade av det engelska språket och introducerar fler och fler engelska ord och uttryck i vårt talspråk.Ställ en ny fråga