Vad heter buddhisternas gud?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter buddhisternas gud? De har ingen gud

Förklaring

Det slutliga målet i buddhismen är att uppnå ett upplyst stadium som har transcenderat karma (gott/ont/neutralt) och som avslöjar sinnets naturliga medkänsla, visdom och extas - Nirvana. Vägen till nirvana är utövande av buddhistisk filosofi, meditation och bibehållande av buddhistisk inställning i vardagen. Dessa tre levnadssätt praktiseras på tre plan, Hinayana (den lilla farkosten), Mahayana (den stora farkosten) och Vajrayana (Diamantvägen). Som underlag för sitt religiösa utövande använder buddhisterna sig av tillflykt till de tre juvelerna. I buddhismen finns det inga gudar, dogmer eller regler.Ställ en ny fråga