Vad heter Danmarks huvudstad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Danmarks huvudstad? Köpenhamn

Förklaring

Köpenhamn är Danmarks huvudstad och har 1,3 miljoner invånare. Köpenhamn ligger på Själland och Amager, som avskiljs från Malmö i Sverige av Öresund. Köpenhamns historia kan spåras tillbaka till omkring år 800 e.kr.Ställ en ny fråga