Vad heter den bok som gjorde fransmannen Thomas Piketty känd när den lanserades år 2013?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter den bok som gjorde fransmannen Thomas Piketty känd när den lanserades år 2013? Kapitalet i det tjugoförsta århundradet

Förklaring

Thomas Piketty (1971) är en fransk ekonom, som specialiserat sig på studier i ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets- och inkomstfördelning. Han blev känd för omvärlden med lanseringen av boken "Le capital au XXIème siècle" (Kapitalet i det tjugoförsta århundradet). Boken är en summering som innehåller stora delar av hans forskningsarbete. Den berör särskilt kapitalets och förmögenhetsindelningens stigande betydelse.Ställ en ny fråga