Vad heter den heliga boken i religionen islam?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter den heliga boken i religionen islam? Koranen

Förklaring

Världsreligionen islam uppstod i Arabien under 600-talet. Ordet islam betyder "underkastelse" eller "hängivenhet" till Gud. De troende kallas muslimer och det betyder i sin tur "en som ger sig åt Gud av tillit och förtröstan". Fredag är veckans vilodag och dagen för den obligatoriska samlingsbönen. Uppenbarelser som profeten Muhammed mottog år 610-632 finns samlade i Koranen. Koranen är muslimernas primära heliga skrift som enligt läran uppenbarade sig i fragment till Muhammed genom Ärkeängeln Gabriel.Ställ en ny fråga