Vad heter den typ av ström man får från ett vanligt vägguttag?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter den typ av ström man får från ett vanligt vägguttag? Växelström

Förklaring

Växelström förkortas AC (alternating current) och är en elektrisk ström som under inverkan av en växelspänning periodvis ändrar riktning i en ledare. Antalet perioder per sekund är växelströmmens frekvens och mäts i hertz. Från elnätet i EU levereras växelström med en växelspänning på 230 volt och en frekvens på 50 Hz, medan den i Nordamerika är på 110 volt med en frekvens på 60 Hz.Ställ en ny fråga