Vad heter Indiens huvudstad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Indiens huvudstad? New Delhi

Förklaring

Indiens huvudstad New Delhi är belägen i den nordligare delen av landet och tjänar som regeringens huvudsäte. Staden har ca 350.000 invånare. Fram till december år 1911, under det brittiska styret, var Calcutta huvudstad. Innan dess hade dock New Delhi varit det politiska och finanisiella centrumet för flera tidigare imperier ända fram till medeltiden.Ställ en ny fråga