Vad heter Jordens näst minsta världsdel?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Jordens näst minsta världsdel? Europa

Förklaring

Jorden har ett ytareal på 509.450.000 km². Endast 29%, motsvarande 149.450.000 km² består av land. Den största världsdelen är Asien som utgör 29,8% av landmassan, Afrika 20,3%, Nordamerika 16,2%, Sydamerika 11,9%, Antarktis 9,4%, Europa 6,7% medan Australien och Oceanien utgör 5,7%.Ställ en ny fråga