Vad heter Mauritius huvudstad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Mauritius huvudstad? Port Louis

Förklaring

Mauritius är en östat belägen mitt i Indiska oceanen, ca 900 km öster om Madagaskar. Ön har ett befolkningsantal på ca 1,3 miljoner och ett areal på 2.040 km2. Huvudstaden heter Port Louis. Stora delar av ön är täckt av gröna sockerrörsodlingar i ockraröd jord. Ön har blivit besökt eller kontrollerad av araber, portugiser, holländare, fransmän och britter. Mauritius blev självständigt från Storbritannien år 1968.



Ställ en ny fråga