Vad heter Storbritanniens statsägda radio- och TV-bolag?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Storbritanniens statsägda radio- och TV-bolag? BBC

Förklaring

British Broadcasting Corporation (BBC) är ett statligt brittiskt public service-företag för TV- och radioverksamhet. BBC äger också ett flertal internationella TV-och radiokanaler, inklusive nyhetskanalen BBC World News och BBC Prime. BBC's radiosändningar startade år 1922 och år 1932 gjorde de sin första TV-sändning.



Ställ en ny fråga