Vad heter sundet mellan Nordamerika och Sibirien?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter sundet mellan Nordamerika och Sibirien? Berings sund

Förklaring

Berings sund är det sund som skiljer Ryssland från Alaska. Berings sund är uppkallat efter den danske polarforskaren Vitus Jonassen Bering, som upptäckte sundet under en expedition för den ryska tsaren år 1728. Bering ville ta reda på om Sibirien i Asien och Alaska i Nordamerika var landfasta. Senare blev sundet mellan dessa två kontinenter uppkallat efter honom.Ställ en ny fråga