Vad heter Sveriges fjärde största sjö?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Sveriges fjärde största sjö? Hjälmaren

Förklaring

Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 484 km². Den är belägen i Svealand och delas mellan landskapen Västmanland, Södermanland och Närke. På 1880-talet sänktes Hjälmaren med 1,9 m och 190 km² land torrlades. Mycket av denna yta hade varit våtmark och inte räknats som del av Hjälmarens vattenyta. Namnet Hjälmaren kommer av ett fornsvenskt ord som betyder "skrik" eller "olåt". Det betyder alltså "den vinande sjön", "stormsjön".Ställ en ny fråga