Vad heter Sveriges högsta berg?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad heter Sveriges högsta berg? Kebnekaise

Förklaring

Kebnekaise är Sveriges högsta berg och utgörs av ett bergmassiv i Lappland. Kebnekaise har två toppar, varav Sydtoppen är den högsta med sina 2 102 meter över havet. Sydtoppen utgörs av en glaciär, och höjden ändras därför ständigt med glaciärens tillväxt och avsmältning. 2010 visade på en liten sänkning till 2 102. Den högsta punkten i Sverige på fast mark är Kebnekaises kala nordtopp, 2 097 m.ö.h.Ställ en ny fråga