Vad hette de tyska bestämmelserna för ölbryggning som infördes i Bayern år 1516?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad hette de tyska bestämmelserna för ölbryggning som infördes i Bayern år 1516? Reinheitsgebot

Förklaring

Den tyska lagen för ölbryggning kallas Reinheitsgebot. Den introducerades i Bayern år 1516 och sedan i resten av Tyskland. Den nämns ofta som en av de äldsta lagarna gällande livsmedelskvalitet. Reinheitsgebot säger bl.a. att inget annat än vatten, jäst, malt och humle får finnas i öl. Enligt en dom av EG-domstolen från år 1987 betraktar EU lagen som ett handelshinder, och reinheitsgebot ses nu som ett skyddat traditionellt tillverkningssätt, även om lagen fortfarande gäller för tysktillverkat öl.Ställ en ny fråga