Vad hette den tyska politikern som var Hitlers chefsarkitekt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad hette den tyska politikern som var Hitlers chefsarkitekt? Speer

Förklaring

Albert Speer (år 1905-1981) var tysk politiker och Adolf Hitlers personliga arkitekt. Speer ritade bl.a. rikskansliet i Berlin (år 1938). På uppdrag av Hitler gjorde han även en planläggning för Welthauptstadt Germania - en total ombyggnad av Berlin som skulle genomföras efter krigets slut. Albert Speer var rustningsminister i Tyskland år 1942-45. Under Nürnbergprocessen år 1946 blev han dömd till 20 års fängelse för sin delaktighet i Tysklands nazistiska styre.Ställ en ny fråga