Vad hette en av Frankfurtskolans främsta företrädare?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad hette en av Frankfurtskolans främsta företrädare? Jürgen Habermas

Förklaring

Frankfurtskolan är en av de ursprungliga riktningarna inom 1900-talets nymarxistiska kultur. Begreppet kritisk teori är centralt för Frankfurtskolan. Det syftar till att beskriva den normativa grundlagen för sociologi, så att samhället kan kritiseras. I sin mest produktiva fas utgjordes Frankfurtskolan av en enastående krets av samhällskritiker.Ställ en ny fråga