Vad innebär det att en fettsyra är fleromättad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad innebär det att en fettsyra är fleromättad? Den innehåller fler än en dubbelbindning

Förklaring

Fettsyror är organiska syror. De består av långa, ofta ogrenade linjära kedjor av kolatomer med en karboxylsyragrupp (-COOH) i den ena änden. Fettsyror kan vara mättade eller omättade. Mättade fettsyror har endast enkelbindningar i sin kolkedja och kan därför inte genomgå en additionsreaktion. I omättade fettsyror finns det en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Omättade fettsyror delas in i enkelomättade och fleromättade. Den förstnämnda innehåller endast en dubbelbindning, medan den andra innehåller två eller flera dubbelbindningar.Ställ en ny fråga

Liknande frågor


Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/quizstone.com/public_html/001/functions.php on line 720
Vilken funktionell grupp innehåller fettsyror alltid?
Vad var speciellt med omständigheterna kring 2010-års mottagare av Nobels Fredspris?