Vad kallar man det tal i division som man delar ett annat tal med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallar man det tal i division som man delar ett annat tal med? Divisor

Förklaring

Inom matematikens räknelära är division inversen till multiplikation. Genom att dela A med B (A/B) får man samma tal som gånger med B ger A. Talet kallas division och resultatet av divisionen kallas kvot. Division med noll (B=0) är vanligtvis inte definierad och leder ofta till fel i t.e.x. programmeringskoder.Ställ en ny fråga