Vad kallar man resultatet av en addition?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallar man resultatet av en addition? Summa

Förklaring

Addition är ett räknesätt där värdet av två (eller flera) termer läggs samman till en summa (adderas). Talen kallas termer och de förbinds med ett plustecken (+). Resultatet av en addition kallas summa. I talet A+B=C är A och B termer och C är summa. Addition är omvänd subtraktion.Ställ en ny fråga