Vad kallar medlemmarna i en frimurarloge varandra?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallar medlemmarna i en frimurarloge varandra? Bröder

Förklaring

Frimureri är esoteriska undervisningssystem. Numera är dessa baserade på invigning genom ritualer samtidigt med att det är ett ordenssällskap eller brödraskap. I dagligt tal är en frimurare en person som är medlem i en frimurarloge.Ställ en ny fråga