Vad kallas almträdets frukt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas almträdets frukt? Manna

Förklaring

Almsläktet (Ulmus) är ett växtsläkte träd. Det omfattar flera arter som är vanligt förekommande i tempererade områden på norra halvklotet. Barken är grå, brun eller olivfärgad. De är lövträd eller grova buskar med varierande kronform. Med tiden blir barken djupt fårad eller uppdelad i grova plåtar. Almens frukt kallas manna och är platt. Många almar är drabbade av svampsjukdomen almsjukan.Ställ en ny fråga