Vad kallas den lagstiftande församlingen i det brittiska parlamentet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas den lagstiftande församlingen i det brittiska parlamentet? Underhuset

Förklaring

Underhuset (House of Commons) är en lagstiftande kammare som tillsammans med Överhuset (House of Lords) utgör det brittiska parlamentet. De 646 ledamöterna i underhuset kallas "Medlemmar av Parlamentet". De väljs genom majoritetsval i enmansvalkretsar och sitter maximalt fem år. Ordföranden i Underhuset kallas talman (speaker) och har högt anseende i det brittiska samhället. Sedan år 1902 har premiärministrar och ministrar nästan uteslutande varit ledamöter av underhuset.Ställ en ny fråga