Vad kallas den teori som har sina rötter i Frankfurtskolan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas den teori som har sina rötter i Frankfurtskolan? Kritisk teori

Förklaring

Frankfurtskolan är en av de ursprungliga riktningarna inom 1900-talets nymarxistiska kultur. Begreppet kritisk teori är centralt för Frankfurtskolan. Det syftar till att beskriva den normativa grundlagen för sociologi, så att samhället kan kritiseras. I sin mest produktiva fas utgjordes Frankfurtskolan av en enastående krets av samhällskritiker.Ställ en ny fråga