Vad kallas den typ av krut som användes som ljuskälla i fotografins tidiga dagar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas den typ av krut som användes som ljuskälla i fotografins tidiga dagar? Blixtpulver

Förklaring

Krutet uppfanns i Indien år 900, men blev inte känt i Europa förens år 1338. Det första krutet som framställdes blandades fel. Det var först i början av 1700-talet som man hade uppnått det optimala förhållandet för framställning. Krut består av 75% salpeter, 10% svavel och 15% kol. Denna typ pulver färgas svart av innehållet av träkol och kallas därför svartkrut. Det har en kraftig rökutveckling.Ställ en ny fråga