Vad kallas det när snötäcket börjar smälta av solstrålarna på våren?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas det när snötäcket börjar smälta av solstrålarna på våren? Dagsmeja

Förklaring

Dagsmeja är en form av snö- eller isavsmältning som inträffar på senvintern eller våren, då solens ökade instrålning får snötäcket eller istappar att börja smälta trots att temperaturen i luften är under noll grader. Detta i motsats till snöavsmältning genom tö eller blidväder, då temperaturen i luften skall vara över noll grader. Vid tö eller blidväder behöver det heller inte vara soligt, medan soligt väder är en förutsättning för dagsmeja.Ställ en ny fråga