Vad kallas en fårhona?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas en fårhona? Tacka

Förklaring

Ett tamfår är dräktigt i ca fem månader och föder ofta två lamm. Beroende på fårets ras ger det 2-10 kg ull per år. Numer är ullen mestadels en biprodukt. Det finns nästan 1000 olika fårraser i världen. Vanliga raser för köttproduktion är Texel, Suffolk och Dorset. En fårhona kallas tacka, en hanne kallas bagge och en unge för lamm.Ställ en ny fråga