Vad kallas en negativt laddad partikel i en atom?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas en negativt laddad partikel i en atom? Elektron

Förklaring

En elektron är en elementarpartikel med negativ laddning. Elektronerna som finns runt om atomkärnan upptäcktes av J. J. Thomson år 1897 i ett laboratorium på Cambridge University. Partikeln är en del av alla atomer och bestämmer atomens kemiska egenskaper. Den elektriska strömmen i en ledning utgörs av elektroner. Elektronen har en negativ elektrisk laddning på ca-1,6 × 10^-19 coulomb och en massa på 9,109 × 10^-31 kg.Ställ en ny fråga