Vad kallas en strömkällas förmåga att skicka ström genom en elektrisk krets?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas en strömkällas förmåga att skicka ström genom en elektrisk krets? Strömstyrka

Förklaring

Elektrisk ström är elektriska laddningar som förflyttas. Den elektriska laddningen i form av partiklar är vanligtvis elektroner. Strömmens storlek definieras som laddningsmängd per tidsenhet. SI-enheten för elektrisk strömstyrka är ampere med symbolen A. Vid en strömstyrka på 1 ampere flyttas 1 coulomb eller drygt sex miljarder miljarder (6,25*10^18) elektroner per sekund.Ställ en ny fråga