Vad kallas ett lands samlade inkomst justerad efter inflation?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas ett lands samlade inkomst justerad efter inflation? Real BNP

Förklaring

Löneinkomst justerad för inflation och deflation kallas reallön. Den tar hänsyn till vad inkomsttagaren faktiskt får ut av sin lön i form av köpkraft. Om reallönerna stiger kan lönemottagaren köpa fler varor för sin lön än tidigare. Under längre tid förväntas den genomsnittliga reallönen stiga i takt med den ekonomiska (real)tillväxten, eftersom lönerna följer arbetstagarnas produktivitet.Ställ en ny fråga