Vad kallas ett statsskick där Gud betraktas som ledaren?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas ett statsskick där Gud betraktas som ledaren? Teokrati

Förklaring

Teokrati betyder "gudsvälde". Här är styret och statsskicket baserat på religion. Den yttersta politiska makten ligger hos en religös klass, vanligtvis prästerna i statsreligionen. Dessa fungerar som ställföreträdare för Gud svarar inte inför folket, utan mot religionens gud eller gudar. Vanligtvis utgår lagen från religionen och tolkningen av religiösa skrifter är viktiga i den rättsliga formationen.Ställ en ny fråga