Vad kallas läran om ljud?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas läran om ljud? Akustik

Förklaring

Akustik är läran om ljud och omfattar dess generering, utbredning och mottagande i gaser, vätskor och fasta ämnen. Detta inkluderar både vanliga ljud som vi kan höra, men också studier av infraljud och ultraljud. Akustik är en gren av fysiken.Ställ en ny fråga