Vad kallas oförmågan att känna igen sinnesstimuli?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas oförmågan att känna igen sinnesstimuli? Agnosia

Förklaring

Namnet agnosia kommer från grekiskans a-gnosis (okunnighet) och är ett begrepp som beskriver förlusten av förmågan att känna igen föremål, personer, ljud, former och lukter. Den kan vara kopplad till alla sinnen eller enskilda. Skadan orsakas oftast av en hjärnskada eller schizofrena vanföreställningar.Ställ en ny fråga