Vad kallas pingsten vanligtvis i den engelsktalande delen av världen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas pingsten vanligtvis i den engelsktalande delen av världen? Pentecost

Förklaring

Pingst är en kristen högtid som firar att den helige Ande gav sig tillkänna för apostlarna i Jerusalem. Pingst infaller 50 dagar efter Jesu uppståndelse och alltid den sjunde söndagen efter påsk. Ordet pingst kommer från grekiskan och betyder "femtionde". Pingst är en hyllning till den kristna kyrkans födelse då den kristna kyrkan anses ha fått sin begynnelse i och med pingstdagen. I judendomen firas pingsten som Shavuot och till minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg.Ställ en ny fråga