Vad kallas resultatet av räkneläran division?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kallas resultatet av räkneläran division? Kvot

Förklaring

Inom matematikens räknelära är division inversen till multiplikation. Genom att dela A med B (A/B) får man samma tal som gånger med B ger A. Talet kallas division och resultatet av divisionen kallas kvot. Division med noll (B=0) är vanligtvis inte definierad och leder ofta till fel i t.e.x. programmeringskoder.Ställ en ny fråga