Vad kan man kalla förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kan man kalla förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system? Verkningsgrad

Förklaring

Verkningsgrad är en dimensionslös storhet som betecknar förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Verkningsgraden är ett tal mellan 0 och 1. Värmepumpars verkningsgrad är dock typiskt högre än 1 eftersom de extraherar energi från omgivningen. Verkningsgraden betecknas inom termodynamiken vanligtvis med η (eta). Biologiska maskiner såsom den mänskliga kroppen som omvandlar mat till energi, har vanligen en nyttoenergi i storleksordningen på 20 procent.Ställ en ny fråga