Vad kännetecknar mossa?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad kännetecknar mossa? Avsaknad av rötter

Förklaring

Bladmossor (Bryophyta) är enkla primitiva städsegröna växter som saknar rötter. Därför växer mossor oftast i fuktiga miljöer. Mossor reproducerar sig med sporer. De har ett antal gemensamma egenskaper som gör dem lätta att känna igen - trots detta är de mycket olika. Även om mossor är vanligt förekommande, är många arter nära knutna till livsmiljöer som är i kraftig nedgång vilket gör dem hotade.Ställ en ny fråga