Vad mäter en geigermätare?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad mäter en geigermätare? Radioaktivitet

Förklaring

En geigermätare är ett instrument som mäter radioaktivitet. Den är speciellt utformad för mätning av joniserande strålning. Geigermätaren kan upptäcka alfapartiklar (heliumkärnor), betapartiklar (snabba elektroner) och gammafotoner, men inte neutroner. Hans Geiger och Ernest Rutherford utvecklade geigermätaren år 1908. Vid denna tidpunkt kunde den endast upptäcka alfapartiklar.Ställ en ny fråga